Lambro

 • A1 SPECIALE 26

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • A1 SPECIALE 28

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • A1 SPECIALE 32

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • A1 SPECIALE 34

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • TORDO 30

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • TORDO 32

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SUPER TORDO


  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • TORDO 32 – Anniversary

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • EUROMIX

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ROYAL CLASSIC

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • VENDETTA

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΚΑΦΕ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΜΠΛΕ (BLUE)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • A1 SPECIALE 36

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • BITURBO 36

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • BITURBO 38

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SUPER LAMBRO

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • DEMI MAGNUM

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • WETLAND Μηδενικά με μετρημένα σκάγια

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • DEMI MAGNUM Μηδενικά με μετρημένα σκάγια

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • MAGNUM

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • PALLA

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SILVER MAGNUM

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • BIG GAME 9 ΒΟΛΟ 33,5g. (9×8,65mm)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • BIG GAME 12ΒΟΛΟ 31g (12×7,5mm)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • BIG GAME 12ΒΟΛΟ 36g (12x8mm)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • BIG GAME 12ΒΟΛΟ MAGNUM 44g (12×8,65mm)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SOLENGO

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ DISPERSANTE 34

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ DISPERSANTE 36

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ CLASSIC

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • TORDO ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • DIRECT 32

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • DIRECT 34

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • MEZZO 30

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • MEZZO 32

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • FELTRO 32

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • FELTRO 34

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • STEEL CLASSIC

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • BITURBO STEEL MAGNUM 36

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • PRACTICAL 9 ΒΟΛΟ (9×8,4 – Power Factor 685)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • CLASSIC 16

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • FELTRO 16

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • BIG GAME 8ΒΟΛΟ (8×8,65)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • BIG GAME 12ΒΟΛΟ (12×7,5)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • BIG GAME 16ΒΟΛΟ (16×6,8)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • PALLA 16 ΜΟΝΟΒΟΛΟ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • CLASSIC 20 – 25g

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • CLASSIC 20 – 28g

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • CLASSIC 28 – 22g

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • FAST TRAP

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • FIELD MAGNUM

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • MEZZO COMPAQ 28

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • PALLA PRACTICAL ΜΟΝΟΒΟΛΟ (Power Factor 610)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • PRACTICAL ΣΚΑΓΙΑ (Power Factor 580)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Series 2 – 28γρ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SERIES 3 – 28γρ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SERIES 5 – 28γρ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SKEET

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SLUG MAGNUM

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • CALIBRE 36

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SPORTING

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • STEEL 24

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • STEEL 28

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SERIES 2 – 24g

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SERIES 3 – 24γρ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SERIES 5 – 24γρ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά