Πήλινος Στόχος - Ατσάλινα

  • STEEL 24

    Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • STEEL 28

    Τεχνικά Χαρακτηριστικά