Φυσίγγια Σκοπευτικά

 • BUCKSHOT PRACTICAL (9 ΒΟΛΟ)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • FAST TRAP

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • MEZZO COMPAQ 28

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • PALLA PRACTICAL (ΜΟΝΟΒΟΛΟ)

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Series 2 – 28γρ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SERIES 3 – 28γρ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SERIES 5 – 28γρ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SKEET

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SPORTING

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • STEEL 24

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • STEEL 28

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SERIES 2 – 24g

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SERIES 3 – 24γρ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • SERIES 5 – 24γρ

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά