Χαμηλής Ανάκρουσης (65 χιλ.)

Τα φυσίγγια χαμηλής ανάκρουσης ή φυσίγγια για "65ρες θαλάμες" είναι ειδικές γομώσεις για τα παλαιά δίκαννα με θαλάμες 65 ή 67 χιλ και πιστοποίηση δοκιμής κάτω από 900 bar. To Royal Classic με κάλυκα 65 χιλιοστών πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας  χωρίς συμβιβασμό στην απόδοση.

  • ROYAL CLASSIC

    Τεχνικά Χαρακτηριστικά