Α1 SPECIALE 28

Lambro A1 SPECIALE

Το Α1 Speciale 28 είναι μια εξειδικευμένη γόμωση για μικρά και μέτριου μεγέθους θηράματα. Ειδικά σχεδιασμένο για αψεγάδιαστη απόδοση στα ημι-αυτόματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δίκαννα λόγω του εξαιρετικά χαμηλού λακτίσματος. Γεμισμένο με Vectan AS, για χρησιμοποιηθεί όλο το χρόνο.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαμέτρημα Διαμέτρημα Ο όρος διαμέτρημα ενός λειόκαννου κυνηγετικού όπλου εκφράζει τον αριθμό των μολύβδινων σφαιρών που μπορούμε να κατασκευάσουμε για το διαμέτρημα αυτό από μία λίβρα (=454 γραμμάρια) καθαρό μολύβι. Ο ορισμός αυτός προέκυψε επειδή τα πρώτα όπλα με λεία κάννη έριχναν μολυβένιες μπάλες και ήταν πρωταρχικής σημασίας η ποσότητα του μολύβδου που απαιτούνταν. Από τον ορισμό προκύπτει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός του διαμετρήματος τόσο πιό μικρή είναι η διάμετρος της κάννης. Για παράδειγμα, από μιά λίβρα μολύβδου μπορούμε να φτιάξουμε 12 μπάλες με διάμετρο 18.5χιλ και βάρος 38γραμ. για το διαμέτρημα 12. Ομοίως, από την ίδια ποσότητα μολύβδου, μπορούμε να φτιάξουμε 20 μπάλες με διάμετρο 15.6χιλ και βάρος 23γραμ. για το διαμέτρημα 2012/70
Γόμωση(γρ.) 28
Πυρίτιδα AS
Κάλυκας 12
Κλείσιμο Αστεροειδές εξάρι
Βύσμα Πλαστικό
Νούμερα 8-9-10
P Max P max Μέγιστη πίεση650
Συσκευασία 25/250
Πήλινος στόχος, Σιταρίθρα, Oρτύκι, Τσίχλα, Τρυγόνι, Μπεκάτσα (με κύλινδρο)

Θερμοκρασία 20-25 C, Υγρασία 65%