Στο σκοπευτήριο επιλέγουμε μόνο την πλήρη σκοπευτική σειρά Lambro!

Στο σκοπευτήριο επιλέγουμε μόνο Lambro! 
Την απλή σειρά Trap, Skeet και Sporting για τις καθημερινές προπονήσεις μας, την εξειδικευμένη σειρά Series 5, με 5% αντιμόνιο, ειδικά μελετημένη για υψηλό αγωνιστικό επίπεδο! 
#lambro #lambrocompetitionline #skeet #trap #sporting #series5#mezzocompak #shootingrange #lambroshootingteam