Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

C.I.P.

cip Η LAMBRO, είναι το πιο αναγνωρισμένο όνομα στην Ελληνική αγορά των φυσιγγίων, με μεγάλη παράδοση στην ασφάλεια και την σταθερή ποιότητα. Η διαρκώς αυξανόμενη παρουσία των φυσιγγίων μας σε ξένες αγορές μέσω των εξαγωγών και η πρόσωπο με πρόσωπο αντιμετώπιση του ανταγωνισμού σε διάφορες χώρες του κόσμου , μας ώθησε να κάνουμε ακόμα ένα βήμα παραπάνω. Εφαρμόζοντας τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και τα παγκόσμια πρότυπα του C.I.P , λάβαμε την πιστοποίηση C.I.P και γίναμε η πρώτη επιχείρηση στην Ελλάδα, που αποκτά τέτοιο επίπεδο ποιότητας.

Η πιστοποίηση C.I.P καλύπτει όλα τα φυσίγγια που κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις μας , καθώς επίσης και το εργαστηριακό κέντρο δοκιμών μας. (βαλλιστικό κέντρο). Ο έλεγχος και η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από την τράπεζα δοκιμών της Ουγγαρίας.

 

Περιβαλλοντικό ISO 14001

Η εταιρία Σ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ, από τους πρωτοπόρους στον τομέα ειδών κυνηγιού και κατασκευαστής των φυσιγγίων Lambro, επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε πρόσφατα με Περιβαλλοντικό ISO 14001 από την MOODY International Certification Ltd.

Με το εν λόγω πιστοποιητικό, βεβαιώνεται ότι η εταιρία έχει συμμορφωθεί πλήρως με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική νομοθεσία, ότι ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες στο περιβάλλον που προέρχονται από τις εργασίες της επιχείρησης ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της δράσης.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο γενικότερο περιβαλλοντικό πλαίσιο της Σ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ, που μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης, εξοικονόμησης ενέργειας και εθελοντικής δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο κ. Γιάννης Ναυπλιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Σ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ δήλωσε σχετικά:

Η πιστοποίηση του ISO 14001, επιβεβαιώνει τη δέσμευση μας για την συνεχή προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, καθώς επίσης και την τήρηση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης”.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΡΕΥΝΑ